“אלו דברים שאדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קימת לעולם הבא,
ואלו הן:….והכנסת כלה….” (פאה פ”א מ”א)

ב”ה צר המקום מלהכיל את כל מוצרי הנדוניה, נקווה שבזמן הקרוב נוכל להגשים את החזון ולעבור למקום גדול, רחב ומכובד יותר כראוי לכלות בישראל. בקרוב נעדכן בתוכנית אדריכלית למקום החדש.
ולכך דרושים תורמים פוטנציאלים שמעונינים להקדיש בניין מיוחד וחשוב לעילוי נשמת או לזכות קרוביהם ולהיות חלק יקר ממצוה גדולה זאת.

כתבות אחרונות באתר