104629_9_22198_247936254

את הכלה והכלה שבדרך, בעבורך פעלנו ועשינו כל זאת!
קרן “עדי עד” לכלות אנ”ש

מאת: חדוה רומנו, COL

בג’ בסיון חנכה “עמותת עדי עד”, קרן ישראל צבי עבור כלות אנ”ש בארה”ק, את משכנה החדש והמרווח באזור בית הספר היסודי של הבנות בכפר חב”ד בטקס רב רושם ובמעמד המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי,  הרב דב טברדוביץ והרב אברהם אלטר הבר מנחה”ח, בן לרה”ח הרב ישראל צבי הלוי הבר ע”ה שעל שמו הוקם הארגון. הם התכבדו בקביעת המזוזות, וגם נשאו דברים קצרים ומעוררים בגודל עניין החסד, המעוף ועניין קביעת מזוזה כסמל לשמירה, ובמעמד ר’ בנימין ליפשיץ סגן יו”ר המועצה ור’ שמעון רבינוביץ יו”ר ועד כפר חב”ד ואורחים מכובדים נוספים.

כבר עם עלייתי במדרגות המובילות למבנה, צפו בזכרוני אותן התמונות של החדר העמוס בנדוניה לכלה, מהשנים הראשונות להקמת הקרן, עת הכנתי סרט תדמית להקרנה בדינר השנתי. בעודי מטיילת אמש בין המדפים, סוקרת את החדר החדש ותכולתו, נוכחתי להבין כבר ברגע הראשון, את הנחיצות והחשיבות במעבר למקום בו הושקעה חשיבה וירידה לפרטי פרטים, כראוי וכיאה לכלה שמגיעה לכאן.

זו הייתה הצדעה מרגשת לעשייה מבורכת, של כל אותן נשים אשר הגיעו וכיבדו בנוכחותן את המעמד: נציגות מהנהלת נשי חב”ד כפ”ח ומוועדת האירועים, בני משפחה שבאו לעודד ולתמוך. מפעים היה לחוש את אחדותהמתנדבות שעל רקע סמל הארגון נעמדו לתמונה משפחתית,אלה התורמות מכוחן ומרצן משך כל השנה כולה למען הכלה החסידית, שתוכל להקים את ביתה ברוגע ובשלווה מתוך  הרחבה גשמית ורוחנית גם יחד, ובעניי, מביעה יותר מכל אמירה: הנה, הגענו הביתה.

דבריו של הרב מאיר אשכנזי לכל אותן הנשים שפועלות כל השנה ומתנדבות בעמותה, נגעו במהות העשייה שכולה חסד ונתינה:

“המקום, הוא מקום העוסק בתחום החסד, כתוב “ויקחו לי תרומה”, לא כתוב “ויתנו לי תרומה”. וזאת למה? כאשר יהודי עוסק בצדקה, הוא לא נותן, הוא לוקח מהקב”ה, ככתוב: “מלוה ה’ חונן דל” – אדם הנותן צדקה הוא בעצם מלוה כסף להקב”ה, כי הוא זה שזן ומפרנס לכל, יוצא איפה, שהעברת הכסף לעני דרך העשיר, היא בעצם הלואה מהעשיר להקב”ה, שבזכותה זוכה להרבה ברכות.

וישנו גם הקשר לחג השבועות, שיחול בימים הקרובים. רות סיפרה לנעמי את מה שהיא עשתה לבועז, והרי נשאלת השאלה: בועז נתן לה, לא היא נתנה לבועז. התשובה היא כפי שהרבי מביא בשיחות, ברגע שהוא נתן לה צדקה היא גרמה לו ברכה.

גם אתן, המתעסקות בעשיית חסד בתקופה של חתונה ומסייעות להורים בהוצאות הרבות, בדברים הכי בסיסיים הנצרכים לחתן וכלה בבואם להקים את ביתם, שהקב”ה יתן לכן הרבה הצלחה וכסף להמשיך להגדיל את הסיוע לכלות”.

ישנה אמרה עממית: כאשר הדלות נכנסת דרך הדלת פורחת האהבה דרך החלון. בסיוע הנשים הפועלות כל אחת בתחומה משך כל השנה, ובסיוע כל התורמות הידידות בהכנסת כלה ממשיך הארגון לפרוש כנפיים ולממש יעדים ומטרותלמען ביתם החדש של החתן והכלה הצעירים שיהיה בניין עדי עד ודרך הדלת ודרך החלון יכנסו רק מוטיבים של שפע גשמי ורוחני גם יחד, כדי שיוכלו לפעול כבית חב”ד ממש ומהחלון ומהדלת יופץ אור אלוקי המשפיע על העולם כולו, אור המגרש את חשך הגלות ומביא את הגאולה.

הקרן שמה לה למטרה  , לתת מענה לכלות אנ”ש. השנה, כ-300 כלות נעזרו בנדוניה מכובדת, בשנה האחרונה הוגדל סל הנדוניה, כשהחזון הוא להגדיל את הסיועלכל כלה. כמו כן לתת מענק כספי מיוחד לכלות נזקקות בשילוב “תומכת כלה”, סיוע בשיחה, יעוץ, הכוונה אישית ועזרה בקניה בפועל, רכישתפיאה,מכשירי חשמל בסיסיים (מקרר, תנור, מכונת כביסה וכו’…), רהיטים, ביגוד ומתנות כמו מוצרי כסף, עור וספרי קודש.

בהסרת הלוט מעל סמל הארגון, לו דאג הרב שילה מ’קריאייטיב’ התכבדו ר’ בנימין ליפשיץ ויו”ר הועד ר’ שמעון רבינוביץ, בגזירת סרט הלוט,        אותו הכין מני לרר מ”צבעים”, התכבדו הבעלים של מתנדבות הקרן: הרב חיים אהרון, ר’ שלמה מאיר מארק  ור’ עמי פייקובסקי.

כאן המקום גם להביע תודה ליו”ר המועצה מר יפרח וסגן יו”ר המועצה ר’ בנימין ליפשיץ, אשר נתנו את המבנה ונותנים ברוחב לב ומסייעים ביד נדיבה ככל יכולתם ופועלים כראוי וכיאה למען הקהילה.

את המבנה שיפץ אידה אהרוןור’ מיכאל מזרחי מסייע בכל המצטרך, ומעתה כל כלה תוכל לבוא בנינוחות לשבת על כוס תה, כוס קפה או שתיה קלה, ובהמשך גם לצפות בקטעי וידיאו מהרבי כהכנה לחתונה. “שמנת עיצובים”, עיצבה בחן וביד אומן את המקום כראוי וכיאה למעמד מרומם זה.

תודות גם להנהלת הארגון: הגב’ב. טברדוביץ, הגב’א.א. פייקובסקי, הג’במ. אהרון, הגב’ ח. מארק וכן לכל חברות ההנהלה: הגב’ ר. הנדל, הגב’ מ. קסלמן,הגב’ ח. גולדברג,הגב’ ח. קורנט, הגב’ ח. אהרונוב, הגב’ ר. פינסקי, הגב’נ. אהרון, הגב’ ב. הכט, הגב’ ח.ר. הבר, הגב’ ח. רומנו, הגב’ מ. שניאורסון, הגב’ ג. כהן,  הגב’ ש. בליזינסקי, הגב’ ש. נפתלין, הגב’ י. טויסטר, הגב’ ד. הלפרין, הגב’ ג. בורגן והגב’ פ. בורקיס.

ותודה לכל התורמות וידידות הקרן שזכות הכנסת כלה עומדת להן, אשר מסייעות רבות בממונן, להמשך התפעול השוטף של הקרן, ותודה מיוחדת לרב יוסי קריצבסקי מנהל קרן מרומים.

יה”ר שפעולות אלו יגרמו נחת לרבי ויקרבו את התגלות משיח צדקנו תכף ומיד ממש!

ניתן לקחת חלק, ולהיות שותפה בשרשרת המופתים המתגלגלים, ולהעביר תרומות, באמצעות העברה בנקאית: עדי עד, בנק לאומי סניף 937 מ. חשבון 263200/44

תרומה בכל דרך אחרת יש לפנות לגב’ מ. קסלמן בטלפון  0546377023

104629_82_16963_2850415842 104629_86_17227_211319825 104629_89_25284_133509494 104629_90_2175_549915940 104629_92_22919_62386601 104629_96_12751_329428714 104629_99_13706_1080117298 104629_100_4924_3196031472 פתיחה 104629_1_6471_1233418800 104629_2_15769_128608914 104629_3_14869_20055940 104629_4_32740_38328622 104629_5_32349_2276728979 104629_6_8665_257172922 104629_7_3356_1123131011 104629_8_7688_100376459 104629_9_22198_247936254 104629_10_3980_424511279 104629_11_28414_249051342 104629_12_14850_312023110 104629_13_17085_1104622477 104629_14_4048_12583880 104629_15_22640_201493611 104629_16_28930_2178031978 104629_17_24726_453822176 104629_18_9450_117659100 104629_19_11114_13718444 104629_20_348_1687528504 104629_21_12869_127536100 104629_24_20589_718828077 104629_28_18421_306225400 104629_32_4139_1665010023 104629_41_13312_3215816050 104629_44_6382_584530359 104629_46_30970_2186625059 104629_50_12253_19545386 104629_51_1382_3175314079 104629_52_10499_239262475 104629_53_22214_400929180 104629_54_14455_1422815586 104629_55_20741_101713845 104629_57_665_189401362 104629_59_21838_1955413898 104629_60_17309_1290932163 104629_61_27588_2822326443 104629_64_2500_277395 104629_68_21576_319218200 104629_73_14386_243158369 104629_78_6673_173061392 104629_79_19_714710333

 

ddddddd

  לתרומה חייגו עכשיו     054-6377023

סגור חלון
להרשמה למאגר לחצו כאן לשחזור סיסמא לחץ כאן
Menu Title
preloader