את עמותת “עדי עד” על שם הרה”ח הר’ ישראל צבי הלוי הבר ע”ה הקימו בניו ובנותיו:
הר’ אברהם אלתר הלוי הבר מנחה”ח קרית מלאכי, הר’ שמואל הלוי הבר מקראון הייטס ניו יורק
בפועל מנהלות את העמותה הגב’ ברכה טברדוביץ מכפר חב”ד והגב’ רחל הנדל מצפת, בהמשך הצטרפה אליהן
הגב’ איריס אהובה פיקובסקי וכיום הן משקיעות מכוחן וכשרונותיהן הברוכות להגדלת העמותה לרווחת הכלות
והן אלו שמנהלות אותה יחד עם כל הצוות המסור.
כל העוסקות בתפעול הקרן פועלות בהתנדבות מלאה החל מניהול כספים,
אירגון הארועים לפרטי פרטים, רכישת מוצרים ועד הנתינה בפועל לכלה במאור פנים.
הצוות פועל כמשפחה חמה מההיגוי והחשיבה, התיכנון והביצוע באהבה ומסירות נפש.

הגב’ חדוה מארק ובנותיה
הגב’ מאירה אהרון ובנותיה
הגב, מירי קסלמן
הגב’ בתיה הכט
הגב’ מירי שנאורסון
הגב’ חני קורנט
הגב’ דבורה הלפרין
הגב’ שיפי נפתלין
הגב’ ריבי פינסקי
הגב’ שרה בליזינסקי
הגב’ חוי אהרונוב
הגב’ חיה רבקה הבר
הגב’ יסכה טויסטאר
הגב’ יהודית לידר
הגב’ ג’ואל כהן
הגב’ חדוה רומנו
הגב’ חני גולדברג

תודה לכל אחת על העזרה המסורה, הנכונות והנתינה לסייע לכלות הבונות את ביתן מתוך אכפתיות ומסירות אמיתית.
יהי רצון שזכות זו תעמוד לכל אחת ואחת לנחת יהודי חסידי מכל יוצ”ח מתוך הרחבה, בריאות וכוט”ס
ונזכה בקרוב לחתונת הקב”ה עם כנסת ישראל בהתגלות מה”מ נאו.

mi