הרב אשכנזי ע”ה קובע מזוזה בפתיחת מקום הקרן
י”ב תמוז ה’תשס”ז

תודתנו נתונה לר’ מנחם לרר על נתינת המקום לקרן ברוחב לב